FORN230 Energipolitikk og energimarkeder

Emneansvarlige: Torjus Folsland Bolkesjø
Medvirkende: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Studiepoeng: 5
Institutt: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang 2011V
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet viser hvordan sammenhengen mellom energiressurser, teknologi, marked og politikk påvirker energiproduksjon og energidistribusjon. Emnet tar opp temaer som tilbud og etterspørsel i energimarkedet, prisdannelse, omsetningssystemer, politiske virkemidler og usikkerhet, samt nasjonal og internasjonal energipolitikk.
Læringsutbytte:
Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om energimarkeder og energipolitikk som påvirker lønnsomheten for fornybar energi, med vekt på kraftmarkedet Ferdigheter: Studentene skal kunne anvende teori og kunnskaper om energimarkedene til å forklare prisdannelsen i markedet og hvordan sentrale energipolitikse virkemidler anvendes og påvirker markedene.  Generell kompetanse: Studentene skal etter endt emne være fortrolig med kraftmarkedets virkemåte, og energipolitikkens påvirkning på energimarkedet.
Læringsmåter:
Forelesninger, øvingsoppgaves og selvstudium
Læringsstøtte:
Bruk av Fronter
Pensum:
Pensumplan deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN110, FORN200
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Øvingsoppgaver som vurderes bestått/ikke bestått
Eksamen:
3 timers skriftlig eksamen (teller 100 %)
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Totalt ca. 35 timer forelesninger - 2 timer pr uke, samt seminarer, øvinger og gjesteforelesninger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]