Konferanser ved NMBU

Hvordan få full kontroll med lakselus?

De veterinære vitenskapsmiljøene NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet inviterer til et åpent fagseminar om lakselus.