Konferanser ved NMBU

Mor og barn i dyreriket

Etter fødselen knytter mor og barn raskt sterke bånd. Tar vi tilstrekkelig hensyn til båndet mellom mor og barn i vår utnyttelse av dyra? Det er tema for Dyreetikkonferansen 2015 på Litteraturhuset 4. desember.

Frokostseminar: Jordvernets stilling i Norge

Matsatsingen inviterer til jordvernsemiar i anledning FNs internasjonale jordår og den internasjonale jorddagen.

Frokostseminar: Nok, sikker og bærekraftig mat

Hvordan kan vi produsere nok mat, sikker mat og bærekraftig mat til alle?

Fra forskning til ny næring

Velkommen til seminaret "Fra forskning til næring. Forskningen på Campus Ås viser vegen til økt norsk matproduksjon" tirsdag 10. november i Vitenparken. Blant gjestene er Arbeidspartiets leder Jonas Gahr Støre, konsernsjef og investor Jens Ulltevit-Moe, administrerende direktør i Geno Sverre Bjørnstad og teknologidirektør i Borregaard Gudbrand Rødsrud.