Informasjon for undervisere

På disse sidene har vi samlet nyttig informasjon og linker til sider som brukes hyppig av de som underviser ved NMBU.

Studieprogram og emner
-
Studieprogrambeskrivelse
- Emnebeskrivelse
- Spesialpensum


Time- og eksamensplaner
- Time- og eksamensplaner på nett
- Rutiner for time- og eksamensplanlegging 
- Rutiner for emneregistrering på nett
- Studieadministrative frister

Skjema og maler
-
Skjema og maler for instituttene og undervisere
 
Nye emneansvarlige/undervisere
- Sjekkliste for nye emneansvarlige/undervisere

Pensumlitteratur
 - Bestilling av pensumlitteratur
 
Undervisningsrom
- Undervisningsrom og Rombestilling på NMBU
- Kart over NMBU
 
Eksamen, prøver og eksamen og sensur
- Nyttig eksamensinformasjon
  eksamensplaner, forskrifter, instrukser, skjema og maler,
endring av eksamenstidspunkt, fusk
- Langsgåendeprøver

- Sensur
- Karakterfastsettingmastergradsoppgaver MNT-fag 
 
Veiledning av studenter
- Råd til masterstudenter og veiledere
(bl.a. info om frister, forskrifter og retningslinjer)
- Retningslinjer for veiledere for masteroppgaver
- Plagiering (kontrakt og informasjon)
 
Evalueringer
- Informasjon om evalueringer ved NMBU
- Pålogging resultater emneevaluering (brukernavn og sone 1 passord) 
 
IT-støttesystemer
- Fronter
- Informasjon om QuestBack
 
Forskrifter og rutiner
- Gjeldende forskrifter ved NMBU
  

Ansattutveksling
I Erasmus-systemet er det også rom for utveksling av både vitenskaplig- og administrativt ansatte. Her finner du informasjon om ansattutveksling.

Published 3. mars 2014 - 9:03 - Updated 9. juni 2015 - 12:40

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]