Kvalitetssikring av utdanningen

Studenter i undervisning

Kvalitetssikring av utdanning (KSU):

Læringssenteret:

Rapporter, evalueringer og undersøkelser:

  • emnerapporter
  • programrapporter
  • programevalueringer
  • studiebarometeret
  • trivselsundersøkelser
  • kandidatundersøkelser
  • annet

Utdanningspriser:

Strategidokument 2014–2018 

Styringsreglement NMBU

Organisasjonskart 

Forskrifter ved NMBU

NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen)

Kontakt oss